Şikayetleri Ele Alma

 ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI


 Üyemiz ya da  üyemiz olmayan tüm paydaşlarımızdan gelen şikayetleri;


 Kanunların verdiği yetkiler ışığında ve mali şartlarımızın elverdiği koşullarda en kısa sürede,


 Şikayet sahibini tatmin edecek şekilde çözümleyerek kurumsal kimliğimizi sürekli geliştirmektir.

Yayın Tarihi : 04.05.2016