Basın Yayın Politikamız

✔ Oda ile ilgili her türlü doğru haberi üyelerine tarafsız bir biçimde teknolojik altyapıyı kullanarak en kısa sürede duyurmak

✔ Oda hakkında ulusal ve uluslararası basında çıkan haberleri takip ederek gerekli durumlarda müdahalelerde bulunmak

✔ Odanın bölgeyi geliştirmek adına gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri eş zamanlı olarak duyurmak

✔ Odanın yazılı, görsel ve sosyal medyada bilinirliğini arttırmak

Yayın Tarihi : 06.01.2016