Mali Politikamız

✔ 5174 sayılı kanun gereklerine uygun elde edilebilir ve kurum gerçeklerine uygun bir bütçe oluşturmak

✔ Oluşturduğu bütçeyi kanunlara uygun ve verimli olarak harcamak

✔ Fonlarını en iyi şekilde yönetmek

✔ Alacaklarını dönemsel olarak en üst seviyede tahsil edebilmek

✔ Mali riskleri miminize edici yöntemler geliştirmek

Yayın Tarihi : 06.01.2016