Duyurular

Entries for Şubat 2013

22
YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN BİLDİRİLMESİ

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

[Devamını oku...]