Duyurular


22

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında, her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.  

Sanayi işletmelerinin, Yıllık İşletme Cetvellerini Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, İşletme Cetveli bilgilerini, Kanunda belirtilen süre içinde, ilgili Bakanlığın web sayfasından da girebileceklerdir.

  Sanayi işletmelerinin, www.sanayi.gov.tr adresinde, “E-Hizmetler” menüsü altında “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünü tıklayarak kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra sanayi sicil belgesi numarası ile şirketini seçerek işlem yapabileceklerdir.

Okunma Sayısı: 2694
resim