Duyurular

06
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

SERMAYELERİ ELLİBİN TÜRK LİRASININ ALTINDA OLAN ANONİM ŞİRKETLER İLE ONBİN TÜRK LİRASINDAN AZ OLAN LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ, 14/2/2014 TARİHİNE KADAR BU MİKTARLARA YÜKSELTMELERİ GEREKMEKTEDİR.
SERMAYELERİNİ, 1/7/2012 TARİHİNE KADAR, MÜLGA 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 VE 507 NCİ MADDELERİ UYARINCA BAKANLAR KURULUNUN 2001/3500 SAYILI KARARI İLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN ASGARİ SERMAYE TUTARINA YÜKSELTMEYEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN DE, BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE SERMAYELERİNİ YÜKSELTMELERİ GEREKMEKTEDİR.
BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRA KAPSAMINDA OLAN VE BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE SERMAYELERİNİ ÖNGÖRÜLEN TUTARLARA YÜKSELTMEYEN ŞİRKETLER, BU SÜRENİN SONUNDA İNFİSAH ETMİŞ SAYILIRLAR.

[Devamını oku...]

05
TTK NUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA RE'SEN TERKİN EDİLEN FİRMALAR
        Listeyi indirmek için tıklayın!   28.09.2015 Tarihli Listeyi İndirmek İçin Tıklayın!   07.10.2015 Tarihl...

[Devamını oku...]

03
1 Ocak 2014 İtibarıyla Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor

1 Ocak 2014 İtibarıyla Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor.

[Devamını oku...]

23

6102sayılı türk ticaret kanunu''''''''nun geçici 7. maddesi ile münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ uyarınca ticaret sicil müdürlüğümüzce çalışma yapılmış olup bu durumda olan ANONİM ve LİMİTED ŞİRKETLER ile KOOPERATİFLER''''''''i ekteki listeden görebilirsiniz.

[Devamını oku...]

25
ORGAN SEÇİMİ YETKİ BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ

Oda organ seçimlerinde kullanılacak Yetki Belgesi Talep Dilekçesi örneğini bilgilerinize sunarız.

[Devamını oku...]

22
YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN BİLDİRİLMESİ

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

[Devamını oku...]

Sayfa 4 / 4İlk   Geri   1  2  3  [4]  İleri   Son