Haberler


03

 Ödenmemiş Oda Aidat/Munzam Aidat Gecikme Zamlarının Affına ve Tahsilatına İlişkin Uygulama Esasları

Sayın Üyemiz,

 

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 4.maddesinin 7.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu yapılandırma kapsamından yararlanmak için başvuruların en geç 31.07.2017 tarihine kadar dilekçe ile yapılması esastır.

 

Yapılandırma Koşulları ve Başvurular

· Yapılandırma 31.03.2017 tarihinden önceki (bu tarih dahil) aidat borçları içindir.

·Başvuru için son tarih 31.07.2017'dir.

 ·6736 Sayılı Kanuna göre yapılandırması sürenler sadece 01.07.2016 - 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için başvuru yapabilirler. Bunun dışında, 6736 Sayılı Kanuna ilişkin yapılandırma yapan veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar için 7020 Sayılı Kanun hükmü geçerli değildir.

 

Ödeme Koşulları

·Ödemeler peşin veya taksitli yapılabilir, ödeme şeklinin başvuru dilekçesinde belirtilmesi şarttır.

·Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz ilk taksit ödeme vadesi sonuna dek borç aslının tamamını yatırarak Kanun hükmünden yararlanabilirler.

·Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimiz toplam borçlarını azami 6 takside kadar böldürebilirler.

·Peşin ve ilk taksit için son ödeme tarihi 31.08.2017’dir.

·Kalan taksitlerin son ödeme tarihleri:

2. Taksit 30.09.2017

3. Taksit 31.10.2017

4. Taksit 30.11.2017

5. Taksit 31.12.2017

6. Taksit 31.01.2018’dir.

·Yukarıdaki tarihleri geçmeyecek şekilde kredi kartına taksit yapılabilir.

 

Yapılandırmanın Bozulması

·Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda, yapılandırma bozulur.

·Yapılan tahsilatlar  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58.maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülüp, kalan borç için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir. Kalan bakiye için icra takibine devam edilebilir.

 

Diğer Hükümler

·Herhangi bir başvuru olmaksızın, sadece ödeme yapılması Kanundan yararlanmak için yeterli değildir.

Saygılarımızla.

 

Okunma Sayısı: 1231
resim
Yazdır