Haberler


29

 Odamızda 29 Kasım 2017 tarihinde kadın girişimci ve üreticilerimize yönelik Kütahya Ticaret İl Müdürümüz Sayın İsmail Hakkı Uygun tarafından Kadın Kooperatifçiği konusunda Kadın Kooperatifleri ve Uygulamaları ile ilgili bilgilendirme eğitimi yapıldı. Toplantıya kadın üretici ve girişimcilerimiz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Davut Efe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Özyaşar, Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Solmaz, katılım sağladı.

KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ

Kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi aynı zamanda kadın girişimciliğini de geliştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda son yıllarda kadınlar tarafından kurulan kooperatif sayısında artış gözlenmektedir. Kooperatifçilik geniş anlamda ekonomik işbirliği şekli olup, ortak amaçlara ulaşmak isteyen kişiler tarafından oluşturulan bir örgütlenme modelidir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sorumlu kuruluş olarak yer verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ise işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar arasında sayılmıştır. Başka bir işte çalışma olanağı olmayan kadınlarımızın kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri teşvik edilerek, çalışma, üretme ve pazarlama imkanlarının artırılması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Özellikle kadınların kooperatifleşme yoluyla girişimci olabilmelerine katkı sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla “Kadın, Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi’ni uygulamaya koymuştur. Böylece, kadınların kooperatif kuruluş işlemlerinde ve kooperatif işletmeciliğinde yol göstrecek bir anasözleşme katkısı sağlanmıştır. “Kadın, Çevre Kültür İşletme Kooperatifi” medeni hakları kullanma ehliyetine sahip en az 7 kadının girişimiyle kurulabilmektedir

Kadın Kooperatiflerine Kimler Ortak Olabilir?

Ana sözleşmeye göre ortak olabilmek için “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi kadın ya da kooperatifin amacına uygun faaliyet konusu bulunan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinden olunması” gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip kadınlar ile Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi tüzel kişiler de kooperatife ortak olabilmektedirler.

Kadın Kooperatiflerinin Amaçları:

 Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayan, destekleyen ve geliştirmek suretiyle ortaklarının sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlayan Kadın kooperatiflerinin amaçları şöyle sıralayabiliriz.

 • Ortaklarına mesleki eğitim vererek el becerilerini geliştirmek,

• Ortaklarının mal ve hizmet üretimleri için gerekli girdi ve ekipmanları tedarik etmek,

• Ortaklarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidererek, sağlıklı ve geliş- miş bir çevrede yaşamalarına zemin hazırlamak.

Kadın Kooperatiflerinin Çalışma Alanları Kadın kooperatiflerinin çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

• El becerileri için eğitici kurslar düzenlemek,

 • Geleneksel gıda ürünlerinin üretim ve pazarlanması,

 • Lokantacılık,

 • Özürlü eğitimi ve bakımı,

 • Okul öncesi eğitim,

• Kadınların el emeği ile ürettikleri giyim, hediyelik eşya vb. ürünlerin pazarlanması,

Okunma Sayısı: 794
resim
Yazdır