Haberler


29

 Aidat Borçlarına İndirim ve Taksitlendirme Uygulamasına İlişkin Esaslar

 

 

 

Üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni uygulama, 6552 sayılı Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18.Maddesiyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

1.       Uygulama; üyemiz firmaların 11 Eylül 2014 tarihinden önce Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş oldukları aidat borçlarını kapsamaktadır. Yani üyelerimizin 2014 yılı Ekim ayında ödemesi gereken aidat 2.taksiti dışındaki tüm aidat borçlarını kapsamaktadır.

2.       Uygulamada; kapsama giren aidat borçlarına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanmış gecikme zamları silinerek, bunun yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni gecikme zammı tutarları esas alınacaktır.

3.       Aidat ana para ile yeniden hesaplanan gecikme zammı tutarları toplamından oluşacak olan yeni aidat borcunun ödemesi; birinci taksiti 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek şartı ile 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte olacaktır.

4.       Ödenmesi gereken toplam tutarın tamamının 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenecek olması halinde toplam tutara % 10 oranında indirim uygulanacaktır.

5.       Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar ana para borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işletilmeye devam edilecektir.

6.       Uygulamadan yararlanılabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat edilmesi şarttır.
Not: Müracaat dilekçe örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

7.       İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.
Dilekçe Örneği İçin Tıklayın!


 

 

Okunma Sayısı: 1309
Yazdır