Disiplin Kurulu

Kadir Ali Osman Türe
Disiplin Kurulu Başkanı


Mesut Güngör
Disiplin Kurulu Üyesi
Nail Göksal
Disiplin Kurulu Üyesi
İbrahim Köse
Disiplin Kurulu Üyesi
Osman Yılmazer
Disiplin Kurulu Üyesi
Erol Can
Disiplin Kurulu Üyesi